Aattelan menetelmällä saadaan selvitettyä nopeasti, luotettavasti ja edullisesti rakennuksen sisäilman kokonaistoksisuus

Sisäilmasta kerättävät toksiset epäpuhtaudet

Tutkitaan sisäilmasta kerätystä vesinäytteestä sisäilman toksisuus ihmisen makrofagisoluilla.

Suurin osa mikrobien tuottamista toksisista aineenvaihduntatuotteista on moolipainoltaan 300 – 2000 g/mol eli ne ovat haihtumattomia. Lisäksi ne ovat rasvaliukoisia ja liikkuvat ensisijaisesti vesihöyryn kuljettamina. Ilman suhteellinen kosteus edistää aerosolisoitumista.

Hengitysilman tutkiminen

Sisäilman laatua pitää tutkia suoraan sisäilmasta. Näin saadaan selville, minkälaista ilmaa ihminen hengittää. Yleinen käsitys on, että sisäilman epäpuhtaudet ovat hiukkasmaisia ja kaasumaisia aineita.

Sisäilman epäpuhtaudet esiintyvät ja kulkeutuvat elimistöön kolmessa eri olomuodossa: hiukkaset, kaasut ja nesteet.

Patentoitu menetelmä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Video:
Mirja Salkinoja-Salonen, professori
Helsingin Yliopisto

Aattela menetelmää käyttävät yritykset