Sisäilman laadun tutkimuksessa sen vesihöyryn sisältämät epäpuhtaudet ovat merkittävä osa sisäilma ongelman ratkaisua

SOLUTOKSISUUDEN TESTAUS SISÄILMASTA KERÄTYISTÄ HUURREVESINÄYTTEISTÄ

1 sivu

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voidaanko huono sisäilma tunnistaa mittaamalla sisäilmasta kerättyjen huurrevesinäytteiden toksisuus ihmissoluissa.

Lue tutkimus…
EPÄPUHTAAN SISÄILMAN JA SIIHEN LIITTYVIEN TERVEYSRISKIEN ENNAKOINTI JA ENNALTAEHKÄISY UUSIEN BIOLOGISTEN IHMISSOLUIHIN POHJAUTUVIEN TESTIMENETELMIEN AVULLA

6 sivua

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ihmisen biologiaan pohjautuva testi, jolla voidaan tunnistaa terveydelle haitallinen sisäilma ja ”sairaat rakennukset” riippumatta sitä, mikä sisäilmaa pilaa.

Lue tutkimus…
UUSIA SISÄILMAN TUTKIMUSMENETELMIÄ

6 sivua

Sisäilmaa on jokaisen tilankäyttäjän pakko hengittää, joten toistettaville, terveyshaitan arviointiin soveltuville näytteenkeruumenetelmille sisäilmahaittaiseksi epäillyn rakennuksen ilmasta tai rakenteista on suuri tarve.

Lue tutkimus…
JOHANNA SALON DIPLOMITYÖ: RAKENNUKSEN HOMEIDEN AINEENVAIHDUNTATUOTTEIDEN MITTAAMISEEN PERUSTUVAN ANALYTIIKAN KEHITTÄMINEN

107 sivua

Työn tavoite oli kehittää menetelmiä paikallistamaan haitalliset homevauriot suurista rakennuskokonaisuuksista. Uutena näytteenottotekniikkana kehitettiin toksisuusmittauksiin riittävän sisäilmanäytteen kerääminen vesihöyryä kondensoimalla

Lue tutkimus…
MIRJA SALKINOJA-SALONEN: DIAGNOSTISIA TYÖKALUJA RAKENNUSTEN PATOLOGIAAN

135 sivua

Tekstissä esitellään useita erilaisia tutkimus ja näytteenottomenetelmiä, ja niillä saatuja tuloksia

Lue tutkimus…
WATER VAPOUR MOBILISES BUILDING RELATED NON-VOLATILE CHEMICALS AND MYCOTOXINS AND MAY BE USED TO REMOVE SUBSTANCES OF POTENTIAL HEALTH HAZARD FROM INDOOR SURFACES

6 sivua

No inhalation toxicity assessment (H314) is currently required of non-volatile substances (European REACH). However, our study shows that non-volatiles can mobilise into humid air.

Lue tutkimus…
ASSESSING INDOOR AIR TOXICITY WITH CONDENSATE COLLECTED FROM AIR USING THE MITOCHONDRIAL ACTIVITY OF HUMAN BJ FIBROBLASTS AND THP-1 MONOCYTES

8 sivua

The hypothesis for our study was that air and airborne moisture are carriers of possible toxic compounds and these compounds can be collected as condensate using dry ice.

Lue tutkimus…
VAPOR AS A CARRIER OF TOXICITY IN A HEALTH TROUBLED BUILDING

8 sivua

Penicillium expansum was identified as a major contaminant in indoor air, settled dust and materials of several buildings connected to indoor air related health complaints.

Lue tutkimus…
ASSESSING THE INDOOR AIR TOXICITY FROM THE CONDENSED WATER

8 sivua

The new approach in indoor air toxicological assessment is to collect a water sample by condensing it from the air. Dew point is reached by using collectors with cold surfaces

Lue tutkimus…
HIGH PREVALENCE OF NEUROLOGICAL SEQUELAE AND MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY AMONG OCCUPANTS OF A FINNISH POLICE STATION DAMAGED BY DAMPNESS MICROBIOTA

8 sivua

The aim of the study was to estimate the risks of different symptoms after the exposure to indoor air dampness microbiota (DM).

Lue tutkimus…
MOIST AND MOLD EXPOSURE IS ASSOCIATED WITH HIGH PREVALENCE OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS AND MCS IN A FINNISH HOSPITAL WORKERS COHORT

5 sivua

Indoor air dampness microbiota (DM) is a big health hazard. Sufficient evidence exists that exposure to DM causes new asthma or exacerbation, dyspnea, infections of upper airways and allergic alveolitis.

Lue tutkimus…
CYTOTOXICITY OF WATER SAMPLES CONDENSED FROM INDOOR AIR: AN INDICATOR OF POOR INDOOR AIR QUALITY

11 sivua

The impurities of the air inside the buildings and the resulting adverse health effects have become an increasing problem. Typically indoor air impurities are mixtures of many chemical substances at relative low concentrations.

Lue tutkimus…
ASSOCIATION OF TOXIC INDOOR AIR WITH MULTI-ORGAN SYMPTOMS IN PUPILS ATTENDING A MOISTURE-DAMAGED SCHOOL IN FINLAND

13 sivua

There is an on-going debate on how best to test toxic indoor air. Toxicological methods based on condensed water samples and cell culture technique are newly introduced research tools which were tested in this study.

Lue tutkimus…
KUKA TAI MIKÄ PILAA SISÄILMAN MAASSA, JOSSA ULKOILMAN LAATU ON MAAILMAN PARAS?

16 sivua

Vuonna 2017 tehtiin suurin Suomessa koskaan toteutettu tutkimus koulujen sisäilman vaikutuksista opettajien terveyteen: ennätykselliset 4920 opettajaa vastasi kyselyyn. 85 % näistä vastanneista opettajista ilmoitti opetustilansa sisäilmaan liittyvän terveyshaittoja.

Lue tutkimus…
Toxic Indoor Air Is a Potential Risk of Causing Immuno Suppression and Morbidity—A Pilot Study

18 sivua

We aimed to establish an etiology-based connection between the symptoms experienced by the occupants of a workplace and the presence in the building of toxic dampness microbiota.

Lue tutkimus…