Sisäilman laadun tutkimuksessa sen vesihöyryn sisältämät epäpuhtaudet ovat merkittävä osa sisäilma ongelman ratkaisua

SOLUTOKSISUUDEN TESTAUS SISÄILMASTA KERÄTYISTÄ HUURREVESINÄYTTEISTÄ

1 sivu

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voidaanko huono sisäilma tunnistaa mittaamalla sisäilmasta kerättyjen huurrevesinäytteiden toksisuus ihmissoluissa.

EPÄPUHTAAN SISÄILMAN JA SIIHEN LIITTYVIEN TERVEYSRISKIEN ENNAKOINTI JA ENNALTAEHKÄISY UUSIEN BIOLOGISTEN IHMISSOLUIHIN POHJAUTUVIEN TESTIMENETELMIEN AVULLA

6 sivua

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ihmisen biologiaan pohjautuva testi, jolla voidaan tunnistaa terveydelle haitallinen sisäilma ja ”sairaat rakennukset” riippumatta sitä, mikä sisäilmaa pilaa.

UUSIA SISÄILMAN TUTKIMUSMENETELMIÄ

6 sivua

Sisäilmaa on jokaisen tilankäyttäjän pakko hengittää, joten toistettaville, terveyshaitan arviointiin soveltuville näytteenkeruumenetelmille sisäilmahaittaiseksi epäillyn rakennuksen ilmasta tai rakenteista on suuri tarve.

JOHANNA SALON DIPLOMITYÖ: RAKENNUKSEN HOMEIDEN AINEENVAIHDUNTATUOTTEIDEN MITTAAMISEEN PERUSTUVAN ANALYTIIKAN KEHITTÄMINEN

107 sivua

Työn tavoite oli kehittää menetelmiä paikallistamaan haitalliset homevauriot suurista rakennuskokonaisuuksista. Uutena näytteenottotekniikkana kehitettiin toksisuusmittauksiin riittävän sisäilmanäytteen kerääminen vesihöyryä kondensoimalla

MIRJA SALKINOJA-SALONEN: DIAGNOSTISIA TYÖKALUJA RAKENNUSTEN PATOLOGIAAN

135 sivua

Tekstissä esitellään useita erilaisia tutkimus ja näytteenottomenetelmiä, ja niillä saatuja tuloksia

WATER VAPOUR MOBILISES BUILDING RELATED NON-VOLATILE CHEMICALS AND MYCOTOXINS AND MAY BE USED TO REMOVE SUBSTANCES OF POTENTIAL HEALTH HAZARD FROM INDOOR SURFACES

6 sivua

No inhalation toxicity assessment (H314) is currently required of non-volatile substances (European REACH). However, our study shows that non-volatiles can mobilise into humid air.

ASSESSING INDOOR AIR TOXICITY WITH CONDENSATE COLLECTED FROM AIR USING THE MITOCHONDRIAL ACTIVITY OF HUMAN BJ FIBROBLASTS AND THP-1 MONOCYTES

8 sivua

The hypothesis for our study was that air and airborne moisture are carriers of possible toxic compounds and these compounds can be collected as condensate using dry ice.

VAPOR AS A CARRIER OF TOXICITY IN A HEALTH TROUBLED BUILDING

8 sivua

Penicillium expansum was identified as a major contaminant in indoor air, settled dust and materials of several buildings connected to indoor air related health complaints.

ASSESSING THE INDOOR AIR TOXICITY FROM THE CONDENSED WATER

8 sivua

The new approach in indoor air toxicological assessment is to collect a water sample by condensing it from the air. Dew point is reached by using collectors with cold surfaces

HIGH PREVALENCE OF NEUROLOGICAL SEQUELAE AND MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY AMONG OCCUPANTS OF A FINNISH POLICE STATION DAMAGED BY DAMPNESS MICROBIOTA

8 sivua

The aim of the study was to estimate the risks of different symptoms after the exposure to indoor air dampness microbiota (DM).

MOIST AND MOLD EXPOSURE IS ASSOCIATED WITH HIGH PREVALENCE OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS AND MCS IN A FINNISH HOSPITAL WORKERS COHORT

5 sivua

Indoor air dampness microbiota (DM) is a big health hazard. Sufficient evidence exists that exposure to DM causes new asthma or exacerbation, dyspnea, infections of upper airways and allergic alveolitis.

CYTOTOXICITY OF WATER SAMPLES CONDENSED FROM INDOOR AIR: AN INDICATOR OF POOR INDOOR AIR QUALITY

11 sivua

The impurities of the air inside the buildings and the resulting adverse health effects have become an increasing problem. Typically indoor air impurities are mixtures of many chemical substances at relative low concentrations.

ASSOCIATION OF TOXIC INDOOR AIR WITH MULTI-ORGAN SYMPTOMS IN PUPILS ATTENDING A MOISTURE-DAMAGED SCHOOL IN FINLAND

13 sivua

There is an on-going debate on how best to test toxic indoor air. Toxicological methods based on condensed water samples and cell culture technique are newly introduced research tools which were tested in this study.

KUKA TAI MIKÄ PILAA SISÄILMAN MAASSA, JOSSA ULKOILMAN LAATU ON MAAILMAN PARAS?

16 sivua

Vuonna 2017 tehtiin suurin Suomessa koskaan toteutettu tutkimus koulujen sisäilman vaikutuksista opettajien terveyteen: ennätykselliset 4920 opettajaa vastasi kyselyyn. 85 % näistä vastanneista opettajista ilmoitti opetustilansa sisäilmaan liittyvän terveyshaittoja.

Toxic Indoor Air Is a Potential Risk of Causing Immuno Suppression and Morbidity—A Pilot Study

18 sivua

We aimed to establish an etiology-based connection between the symptoms experienced by the occupants of a workplace and the presence in the building of toxic dampness microbiota.

New approach methods for assessing indoor air toxicity

13 sivua

Indoor air is typically a mixture of many chemicals at low concentrations without any adverse health effects alone, but in mixtures they may cause toxicity and risks to human health. The aim of this study was by using new approach methods to assess the potential toxicity of indoor air condensates.

Cytotoxicity of Water Samples Condensed from Indoor Air: An Indicator of Poor Indoor Air Quality

130 sivua

The impurities of the air inside the buildings and the resulting adverse health effects have become an increasing problem.

There is an on-going debate on how best to test toxic indoor air. Toxicological methods based on condensed water samples and cell culture technique are newly introduced research tools which were tested in this study.

113 sivua

There is an on-going debate on how best to test toxic indoor air. Toxicological methods based on condensed water samples and cell culture technique are newly introduced research tools which were tested in this study.

Toxic Indoor Air Is a Potential Risk of Causing Immuno Suppression and Morbidity-A Pilot Study

18 sivua

We aimed to establish an etiology-based connection between the symptoms experienced
by the occupants of a workplace and the presence in the building of toxic dampness microbiota.

In Search of Clinical Markers: Indicators of Exposure in Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome (DMHS)

24 sivua

Potential markers were sought to diagnose mold hypersensitivity. Indoor air condensed water and human macrophage THP-1 test were applied to evaluate the buildings. Basophil activation tests (BAT) were conducted and mold-specific immunoglobulins (IgE, IgG, IgA, and IgD) were measured in study subjects’ serum and feces.